ZATEZNA STEZALJKA PA


Tip: PA
Materijal: Poliamid, DIN 17100 St 37-3
Standard: EN 50483-2

ZATEZNA STEZALJKA PA

Zatezna stezaljka PA je izrađena za zatezanje NN SKS-a bez izolovanog nosećeg provodnika i ima funkciju da prihvati NN SKS izrađen sa 2 do 4 žile od 10 do 150mm2 na mestima gde je to tehnički predviđeno. Njena konstrukcija omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, u svim vremenskim uslovima. Zatezna stezaljka PA ima samopodešavajuće klinove od plastične mase koji stežu 2 do 4 provodnika NN SKSa bez oštećenja izolacije. Svi delovi upotrebljeni za izradu Zatezne stezaljke PA otporni su na koroziju i na atmosferske uticaje, izrađena je od površinski zaštićenog čelika, Poliamida 6.6 GF 30. Zavrtanj M12 i navrtka sa samoblokadom omogućavaju prihvatanje stezaljke na stremen ili zatvorenu konzolu.

ZATEZNA STEZALJKA PA

ZATEZNA STEZALJKA PA

* Galvanski cinkovano telo, OK vijak

ZATEZNA STEZALJKA PA

* Toplo cinkovano telo, OK vijak


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs