ČETVRTASTA STUBNA OBUJMICA SA KUKAMA


Kat. br. 370750
Tip: CMO
Materijal: DIN 17100 St 37-3

ČETVRTASTA STUBNA OBUJMICA SA KUKAMA

Četvrtasta stubna obujmica 175-185/150- 170 se koristi na četvrtastim stubovima elektrodistibutivne mreže kao spona između samog stuba i ostalih elemenata potrebnih za postavljanje i pravilnu upotrebu NN SKS-a. Površinska zaštita stubnih obujmica može biti galvanskim ili toplim cinkovanjem u zavisnosti od zahteva Kupca..

Pakovanje 5 kom
Težina 148,0 kg /100 kom


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs