IZOLOVANA SPOJNICA AlCu FALIS


Kat. br. serije 374400
Tip: F
Materijal: DIN 1747
Standard: SRPS N. F4. 101

IZOLOVANA SPOJNICA AlCu FALIS

Prethodno izolovana čaura Falis za žile voda priključka ili javnog osvetljenja od 4 do 25mm2. Presovanje se vrši prema ugraviranim oznakama na čauri Falis umetkom za presovanje E 140. Posle procesa presovanja čaura ostvaruje električni kontakt. Mehanička čvrstoća spoja je 50% prekidne sile provodnika. Unutrašnjost čaure je ispunjena elektrokontaktnom mašću.

IZOLOVANA SPOJNICA AlCu FALIS


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs