VIJAK SA SAVIJENOM KUKOM – (SVINJSKI REP)


Kat. br. serije 380000
Tip: MSR
Materijal: DIN C 45
Standard: EN 50483

VIJAK SA SAVIJENOM KUKOM–(SVINJSKI REP)

Vijak sa savijenom kukom “Svinjski rep” upotrebljava se na drvenim, betonskim i ostalim stubovima elektrodistributivne mreže za prihvat NN SKS-a preko nosećih ili zateznih stezaljki. Montira se jednostavno, provlačenjem kroz otvor na stubu i stezanjem pomoću zavrtnja.

VIJAK SA SAVIJENOM KUKOM–(SVINJSKI REP)


Oprema za NN SKS

 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs