Papučice sa moment zavrtnjima BLMT-M za napon do 42kV


Kat. br. serije 375920
Tip: BLMT-M
Materijal: EN AW 2030
Standard: SRPS N.F4.101 | SRPS N.F4.106 | IEC 61238-1 Class A
Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima bez barijere - za napon do 42 kV

Papučice sa zavrtnjima su pogodne za provodnike od aluminijuma ili bakra u obliku užeta- poprečnog preseka kruga ili sektora i u obliku jedne pune žice. Izolacija sa provodnika mora da se skine pre uvlačenja u papučicu sa zavrtnjima. Zavrtnji se zatežu odgovarajućim ključem sve dotle dok se glave zavrtnja ne otkinu. Na telu papučice je izražena sila pritezanja u Nm.
Papučice sa zavrtnjima imaju širok opseg primene usled svog velikog opsega provodnika koje mogu da prime u sebe. Zadovoljava zahteve standarda SRPS N.F4.101 | SRPS N.F4.106 | IEC 61238-1 Class A
Toploskupljajuća cev koja se isporučuje na zahtev Kupca, osigurava savršeno zaptivanje i električnu izolaciju Papučice su za jednu upotrebu.
Telo papučice je izradjeno od legure aluminijuma velike čvstoće AlMgSi otporne na koroziju i zaštićene su površinskim kalajisanjem.
Untrašnjost papučice je ispunjena elektrokontaktom mašću i zatvorena je zaštitnim čepom. Unutrašnjost papučice je nazubljena radi boljeg kontakta.

Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima bez barijere - za napon do 42 kV


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs