Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom - za napon do 42 kV


Kat. br. serije 375800
Tip: BMSB
Materijal: EN AW 2030
Standard: SRPS N.F4.101 | SRPS N.F4.106 | IEC 61238-1 Class A
Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom - za napon do 42 kV

BMSB Univerzalne čaure sa moment vijcima sa barijerom - za napon do 42 kV, koriste se za spajanje aluminijumskih i bakarnih provodnika naponskog nivoa do 42 kV. Telo čaure je napravljeno od legure aluminijuma visoke čvrstoće otporne na koroziju. Površina čaure je galvanski kalajisanana.Vijci su izrađeni sa moment glavama odnosno kontrolisanom silom pritezanja. Čaure su ispunjene elektrokontaktnom mašću i zatvorene su čepovima.

Univerzalne čaure sa moment zavrtnjima sa barijerom - za napon do 42 kV

NAPOMENA: Po zahtevu kupca moguća je izrada i drugih dimenzija.


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs