ZATEZNA STEZALJKA DN 525 W


Kat. br. 370526
Tip: DN 525 W

ZATEZNA STEZALJKA DN  525

Zatezna stezaljka DN 525 W se primenjuje kod kablova različitih konstrukcija a dimenzija preseka od Ø1mm do Ø25mm. Zatezna stezaljka DN 525 W je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferske uticaje i UV zračenje. Ispitana je i atestirana tako da podleže svim standardima propisanim za kablovski pribor. Unutrašnji kanali zatezne stezaljke DN 52 W 5 su nazubljeni tako da imaju odličan mehanički kontakt sa izolacijom provodnika i na taj način se onemogućava proklizavanje i dobija efekat maksimalno pouzdanog zatezanja. Stezaljka se ugrađuje bez posebnih alata. Stezaljka ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini. Stezaljka poseduje sistem za kompenzaciju cikličnih sila, poput jakih udara vetrova i sličnih cikličnih opterećenja. Stezaljka ima jedinstvenu mogućnost da se u nju postave nezavisno dva provodnika, odnosno da se nakon postavljanja prvog, veoma lako može dodati i drugi provodnik.

ZATEZNA STEZALJKA DN  525

Napomena: Stezaljka DN 525 W se standardno isporučuje sa jednim klinom. Na Zahtev Kupca može biti isporučena i sa dva klina.

ZATEZNA STEZALJKA DN  525

ZATEZNA STEZALJKA DN  525


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs