ZATEZNA STEZALJKA PA 48 ADSS


Kat. br.  370626
Tip: PA 48 ADSS

ZATEZNA STEZALJKA PA ADSS

Zatezna stezaljka PA 48 ADSS se primenjuje kod kablova različitih konstrukcija a dimenzija preseka od Ø4mm do Ø8mm. Zatezna stezaljka PA 48 ADSS je izrađena od visokokvalitetnih materijala, velike mehaničke čvrstoće i otpornosti na atmosferske uticaje i UV zračenje. Ispitana je i atestirana tako da podleže svim standardima propisanim za kablovski pribor. Unutrašnji kanali zatezne stezaljke PA 48 ADSS su nazubljeni tako da imaju odličan mehanički kontakt sa izolacijom provodnika i na taj način se onemogućava proklizavanje i dobijamo efekat maksimalno pouzdanog zatezanja. Minimalna prekidna sila 3kN. Na zahtev Kupca metalni delovi mogu biti toplocinkovani ili prohromski.

ZATEZNA STEZALJKA PA ADSS


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs