Izolovana stezaljka RBB AlCu 10-150mm2


Kat. br. 375080
Tip: RBB
Standard: NF C 33-020 | EN 50483-4  

ODVODNIK PRENAPONA za NN elektroenergetske mreže

Marel izolovana stezaljka RBB AlCu 10-150mm2 se koristi za direktno postavljenje odvodnika prenapona na izolovanu električnu NN mrežu. Upotreba stezaljke je dozvoljena samo uz odvodnik prenapona. Nije dozvoljeno stezaljku koristiti bez odvodnika prenapona. Kontakti su zaštićeni elektrkontaktnom mašću.
Prilikom stezanja moment navrtke MAREL izolovane stezaljke RBB AlCu 10-150mm2  kontaktnih pločica prodiru kroz izolaciju NN SKS-a i ostavaruju odličan kontakt, zahvaljujući dubokom prodoru u provodnik, i velikom dodirnom površinom sa njim . Kontaktne pločice su izrađene elektrolitičkog materijala odlične provodljivosti i veoma velike mehaničke čvrstoće tako da je probijanje izolacije moguće i na veoma niskim temperaturama.
Pritezanje MAREL izolovane stezaljke RBB AlCu 10-150mm2  vrši dok ne dođe do mehaničkog oštećenja moment navrtke. Dotezanje stezaljke je dozvoljeno do maximalnog mehaničkog opterećenja, maximalno 1,5 krug od momenta kidanja  moment navrtke. Moguća je montaža pod naponom ali uz obaveznu upotrebu propisane zaštitne opreme.
MAREL izolovana stezaljka je tako konstruisana da omogućava brzu , laku i pouzdanu montažu nezavisno od spoljne temperature. Kućište je izrađeno od Poliamida PA 6.6 (armiran staklenim vlaknima od 30-50%) otpornog na UV zračenja, vremenske prilike, promene temperature, starenje.

MAREL izolovana stezaljka :
- ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini;
- namenjena samo za jednu upotrebu - montažu;
- poseduje anti rotacioni element (anti rotation device - ARD) , što omogućava laku i pravilnu montažu jer ne dozvoljava rotaciju gornjeg i donjeg dela stezaljke oko svoje ose što za rezultat ima lak i dubok prodor kontaktnih pločica kroz izolaciju NN SKS-a pri montaži stezaljke;

Ključ za montažu OK 13
Ključ za demontažu OK 17
Ključ za prihvat donjeg dela pri montaži OK 22

 


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs