Izolovana stezaljka za neizolovani glavni vod RBB N AlCu 10-150mm2


Kat. br. 375087            
Tip: RBB N            
Standard: EN 50483-4 | NF C 33-020 

ODVODNIK PRENAPONA za NN elektroenergetske mreže

Marel izolovana stezaljka za neizolovani glavni vod RBB N AlCu 10-150mm2 se koristi za direktno postavljenje odvodnika prenapona na neizolovane nadzemne AlČe ili Cu električne vodove.         Upotreba stezaljke je dozvoljena samo uz odvodnik prenapona. Nije dozvoljeno stezaljku koristiti bez odvodnika prenapona. Kontakti su zaštićeni elektrkontaktnom mašću. Prilikom stezanja moment navrtke MAREL izolovane stezaljke za neizolovani glavni vod RBB N AlCu 10-150mm2 kontaktne pločice naležu na neizolovani nadzemni AlČe ili Cu vod i ostavaruju odličan kontakt, zahvaljujući velikoj dodirnoj površini. Kontaktne pločice su izrađene i od elektrolitičkog materijala odlične provodljivosti i veoma velike mehaničke čvrstoće tako da je kontakt veoma pouzdan  i na veoma niskim temperaturama. Pritezanje MAREL izolovane stezaljke za neizolovani glavni vod  RBB N AlCu 10-150mm2  vrši dok ne dođe do mehaničkog oštećenja moment navrtke. Dotezanje stezaljke je dozvoljeno do maximalnog mehaničkog opterećenja, maximalno 1,5 krug od momenta kidanja  moment navrtke. Moguća je montaža pod naponom ali uz obaveznu upotrebu propisane zaštitne opreme. MAREL Izolovana stezaljka za neizolovani glavni vod je tako konstruisana da omogućava brzu , laku i pouzdanu montažu nezavisno od spoljne temperature. Kućište je izrađeno od Poliamida PA 6.6 (armiran staklenim vlaknima od 30-50%) otpornog na UV zračenja, vremenske prilike, promene temperature, starenje.
MAREL izolovana stezaljka za neizolovani glavni vod:
- ne sadrži delove koji mogu da otpadnu pri radu na visini;
- namenjena samo za jednu upotrebu - montažu;
poseduje anti rotacioni element (anti rotation device ARD) što omogućava laku i pravilnu montažu jer ne dozvoljava rotaciju gornjeg i donjeg dela stezaljke oko svoje ose što za rezultat ima lak i dubok prodor kontaktnih pločica kroz izolaciju otcepnog provodnika pri montaži                            

Ključ za montažu OK 13
Ključ za demontažu OK 17
Ključ za prihvat donjeg dela pri montaži OK 22


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs