Kontaktni provodnik ka NN mreži


Kat. br. 375084
Tip: NNM

 

Kontaktni provodnik ka NN mreži ima ulogu da ostvari pouzadnu vezu izmedju odvodnika prenapona sa jedne strane i izolovane vodozapitvne stezaljke Marel tipa CBS ili CDR   i glavnog NN voda sa druge strane. Spoj dobijen na ovaj način je vodozpitivan. Pouzdan pri svim vremenskim uslovima i UV zračenju.

 


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs