BAKARNE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE


Kat. br. serije 371300
Tip: CuSCST

BAKARNE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE

Izrađuju se od Ed bakarnih cevi, SRPS C.D1.002. Bakarne spojne čaure se koriste za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka. Površinska zaštita je izvršena galvanskim cinkovanjem. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema standardu SRPS N.F4.101 za spojeve bez mehaničkog zatezanja. Na zahtev Kupca zaštita se vrši niklovanjem, ili galvanskim kalajisanjem. Na čaurama su
obeležena mesta za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici.

BAKARNE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE

 

Kat. br. serije 372400
Tip: CuSCSTD
Standard: DIN 46267/1

Izrađuju se od Ed bakarnih cevi, EN 13600. Bakarne spojne čaure se koriste za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka. Površinska zaštita je izvršena galvanskim cinkovanjem. Na zahtev Kupca zaštita se vrši niklovanjem, ili galvanskim kalajisanjem. Izrađene su u skladu sa standardom DIN 46267/1 za spojeve bez mehaničkog zatezanja. Na čaurama su obeležena mesta za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici.

BAKARNE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs