ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE


Kat. br. serije 370500
Tip: AlS
Materijal: DIN 1746
Standard: SRPS N. F4. 101

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE

Al spojne čaure za presovanje koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182 istog preseka. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost čaure je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE

 

Kat. br. serije 370600
Tip: AlD
Materijal: DIN 1746
Standard: DIN 46267

Al spojne čaure za presovanje koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182 istog preseka. Unutrašnjost čaure je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs