VIJAČNE KABLOVSKE BAKARNE PAPUČICE


Kat. br. serije 371100
Tip: VKP
Materijal: Ed Cu EN 13600
Standard: SRPS N.F4.106 | DIN 46227

Izrađuju se od Ed bakarnog lima SRPS C.D1.002. Vijačna kablovska bakarna papučica se koristi na mestima gde nije dozvoljeno lemljenje na krajevima provodnika. Papučica i vijci na njoj površinski su zaštićeni galvanskim cinkovanjem. Kvalitetna izrada navoja garantuje veliku silu zatezanja koja dovodi do pouzdanog spoja. Ispitane su i atestirane u skladu sa SRPS N.F4.106. i DIN 46227.
Bakarne vijačne papučice se mogu na zahtev Kupca isporučivati sa:
1. Mesinganim Ms vijačnim delovima;
2. Toplocinkovanim vijačnim delovima;
3. Prohromskim Č. 4580 vijačnim delovima;

Bakarne vijačne papučice sa dva vijka:
Mechanical Cable Lugs Bolted with 2 Screws:

VIJAČNE KABLOVSKE BAKARNE PAPUČICE

Bakarne vijačne papučice sa četiri vijka:
Mechanical Cable Lugs Bolted with 4 Screws:

VIJAČNE KABLOVSKE BAKARNE PAPUČICE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs