CEVASTA Al PAPUČICA ZA PRESOVANJE


Kat. br. serije 370900
Tip: AlCPS
Materijal: DIN 1746
Standard: SRPS N.F4.101

CEVASTA Al PAPUČICA ZA PRESOVANJE

Cevaste aluminijumske papučice koriste se na krajevima aluminijumskih provodnika izrađenih po DIN 48201/1 i DIN EN 50182. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost papučice je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina papučice je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

CEVASTA Al PAPUČICA ZA PRESOVANJE

 

Kat. br. serije 371000
Tip: AlCPD
Materijal: DIN 1746
Standard: DIN 46329

Cevaste aluminijumske papučice koriste se na krajevima aluminijumskih provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182. Unutrašnjost papučice je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina papučice je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

CEVASTA Al PAPUČICA ZA PRESOVANJE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs