Vijčana kablovska bimetalna papučica


Tip: CBM
Standard EN 61238

Vijačne kablovske bimetalne papučice tipa CBM su dizajnirane i izrađene tako da mogu da se upotrebljavaju i na aluminijumskim i bakarnim kablovima bez razlike. Prednost im je i to što imaju veliki opseg prihvata tako da jedna papučica može da se upotrebljava za više dimenzija preseka kablova. Unutrašnji žlebovi papučice su nazubljeni i namazani elektrokontaktnom mašću što između ostalog garantuje kvalitetan i dugoročno pouzdan spoj. Opciono na papučice mogu biti ugrađeni vijci sa samokidajućom glavom što omogućava kontrolisanu silu pritezanja. 
Pre ugradnje sa kablova ukloniti izolaciju. Pogodna je za sve vrste alumijumskih i bakarnih kablova bez obzira na konstrukciju. 


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs