BAKARNA REDUCIR ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV


Kat. br. serije 375500
Tip: CuRS
Materijal: Ed Cu EN 13600
Standard: DIN 46235 | SRPS N.F4.101

BAKARNA REDUCIR ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV

Bakarne reducir čaure sa pregradom za presovanje koriste se za nastavljanje različitih preseka bakarnih energetskih provodnika naponskog nivoa 10-35kV. Spajanje se vrši presovanjem i ispunjava zahteve standarda SRPS N.F4.101. Površinska zaštita je izvršena galvanskim cinkovanjem. Na zahtev Kupca zaštita se vrši niklovanjem ili galvanskim kalajisanjem. Telo čaure za prihvatanje bakarnog provodnika izrađeno je prema zahtevima standarda DIN 46235. Na čauri su obeležena mesta za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Čaura poseduje uljnu barijeru. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

BAKARNA REDUCIR ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs