ALUMINIJUMSKA REDUCIR SPOJNA ČAURA SA PREGRADOM


Kat. br. serije 375400
Tip: AlRSC
Materijal: DIN 1747
Standard: DIN 46267/2 | SRPS N.F4.101

ALUMINIJUMSKA REDUCIR SPOJNA ČAURA SA PREGRADOM

Al reducir čaure za presovanje koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182 različitog preseka. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost čaure je vzaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Unutrašnje dimenzije čaure su izrađene prema DIN 46267/2. Čaure poseduju uljnu barijeru.

ALUMINIJUMSKA REDUCIR SPOJNA ČAURA SA PREGRADOM


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs