BIMETALNI SVORNJACI


Kat. br. serije 371600
Tip: MBSV
Materijal: Ed Cu EN 13600
DIN 1747
Standard: SRPS N.F4.101

BIMETALNI SVORNJACI

Bimetalni svornjaci se koriste na završecima Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182. Izrađeni su od dva različita metala, aluminijuma i bakra, i kao takvi imaju funkciju ostvarivanja provodnog spoja između tih metala. Površina svornjaka je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Svornjaci poseduju uljnu barijeru. Aluminijumski deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46329.

BIMETALNI SVORNJACI


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs