BIMETALNE SPOJNE AlCu ČAURE


Kat. br. serije 371400
Tip: MBSP
Materijal: DIN 1747
Ed Cu EN 13600
Standard: SRPS N.F4.101

BIMETALNE SPOJNE AlCu ČAURE

Bimetalne spojne AlCu čaure se koriste za spajanje i nastavljanje Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i EN 50182 sa bakarnim provodnicima izrađenim prema DIN 48201. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Čaure poseduju uljnu barijeru. Aluminijumski deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46329. Bakarni deo koji se presuje je izrađen prema DIN 46235.

BIMETALNE SPOJNE AlCu ČAURE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs