BAKARNA ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV


Kat. br. serije 375600
Tip: CuP
Materijal: Ed Cu EN 13600
Standard: DIN 46267/1 | SRPS N.F4.101

BAKARNA ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV

Bakarne čaure sa pregradom za presovanje koriste se za nastavljanje istog preseka bakarnih energetskih provodnika naponskog nivoa 10-35kV. Spajanje se vrši presovanjem i ispunjava zahteve standarda SRPS N.F4.101. Površinska zaštita je izvršena galvanskim cinkovanjem. Na zahtev Kupca zaštita se vrši niklovanjem ili galvanskim kalajisanjem. Telo čaure za prihvatanje bakarnog provodnika izrađeno je prema zahtevima standarda DIN 46267/1. Na čauri su obeležena mesta za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Čaura poseduje uljnu barijeru. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

BAKARNA ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs