ALUMINIJUMSKE KOMPRESIONE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE


Kat. br. serije 375200
Tip: AlK
Materijal: DIN 1747
Standard: SRPS N.F4.101 | DIN 48085/2

ALUMINIJUMSKE KOMPRESIONE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE

Al kompresione spojne čaure za presovanje koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika, koji trpe mehanička opterećenja, izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182 istog preseka. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost čaure je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Izražene su po dimenzijama u skladu sa zahtevima standarda DIN 48085/2. Spoj nastao upotrebom Al kompresione čaure moze da podnese mehaničko opterećenje veće za 20% od tačke kidanja nastavljenih provodnika.

ALUMINIJUMSKE KOMPRESIONE SPOJNE ČAURE ZA PRESOVANJE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs