ALUMINIJUMSKA REDUCIR ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV


Kat. br. serije 375300
Tip: AlR
Materijal: DIN 1747
Standard: SRPS N.F4.101

ALUMINIJUMSKA REDUCIR ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV

Al reducir čaure za presovanje sa pregradom koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika različitog preseka, naponskog nivoa od 10-35kV. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost čaure je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Presovanje se pravilno vrši kao na slici. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja. Unutrašnje dimenzije čaure su izrađene prema DIN 46267/2. Čaure poseduju uljnu barijeru.

ALUMINIJUMSKA REDUCIR ČAURA SA PREGRADOM 10-35kV


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs