KOMBINOVANA AlCu STEZALJKA


Kat.br. serije 372030
Tip: MAlCu
Materijal: Al legura DIN 226, Ed Cu EN 13600
Standard: SRPS N.F4.106

KOMBINOVANA AlCu STEZALJKA

Koriste se za spajanje dva paralelna neizolovana provodnika i to kada je glavni vod Al ili Al čelična užad za nadzemne vodove i odvojni vod Cu provodnik. Način izrade garantuje laku, brzu i pouzdanu montažu, uz pomoć samo jednog ključa, bez delova koji mogu da otpadnu. Izrađene su od specijalne legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće i dobre elektro-provodljivosti. Bakarni umetak stezaljke je izrađen od elektrolitičkog bakarnog lima i načinom na koji je ugrađen na stezaljku sprečava prodor vlage između bakarnog i aluminijumskog dela a na taj način onemogućava pojavu elektrolitičke korozije, čime garantuje odličnu elektro provodljivost. Stezna pločica aluminijumskog (Al) provodnika se izrađuje od aluminijumskog lima AlMg3. Stezna pločica bakarnog (Cu) provodnika se izrađuje od elektrolitičkog bakarnog lima 2 mm ili od crnog lima 2 mm (površinska zaštita galvanskim cinkovanjem), u zavisnosti od zahteva Kupca.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

KOMBINOVANA AlCu STEZALJKA


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs