Kontaktna stezaljka KST


Kat. Br. 379050
Tip: KST

Kontaktna stezaljka KST

 Kontaktna stezaljka KST je pouzdana i trajna veza , ostvarena između pocinkovane trake za uzemljenje i armature budućeg objekta.
Nakon postavljenja, čitav sklop se zaliva betonom i garantuje trajno kvalitetnu zaštitu od prenapona i zaštitu od vazdušnih električnih pražnjenja.

 

Kontaktna stezaljka KST


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs