Unimax AlAl stezaljka Master Unimax Al


Tip: Master Unimax Al
Standard: DIN 48 072-1,
EN 61238-1; EN 61238-3

UNIMAX ME AlCu STEZALJKA

MAREL Master Unimax se koristi za spajanje neizolovanih NN ili SN Al provodnika istih ili različitih preseka. Provodnici mogu biti od aluminijuma, legure aluminijuma ili Al čelična užad za nadzemne vodove. MAREL Master Unimax je izrađen ekstrudiranjem i unutrašnji žlebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava kvalitetan elektro kontakt (žlebovi svojom adekvatnom izradom omogućavaju razbijanje aluminijum oksida sa površine provodnika, i tako da se umanjuje prelazni otpor između stezaljke i provodnika). Telo stezaljke je izrađeno od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Šraf na stezaljci ima samokidaju glavu. Tehničkim karakteristikama omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, bez delova koji mogu da otpadnu.
 
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

UNIMAX ME AlCu STEZALJKA


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs