STRUJNA AlAl STEZALJKA


Kat.br. serije 372050
Tip: MAlAlS
Materijal: Al legura DIN 226
Standard: DIN 48 075

STRUJNA AlAl STEZALJKA

Strujne AlAl stezaljke se koriste pri spajanju paralelnih Al, Al čeličnih užadi za nadzemne vodove ili krajeva NN SKS-a, sa kojih je prethodno uklonjena izolacija, istih ili približnih preseka. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju spoj faznih provodnika na mestima gde se zahteva velika mehanička čvrstoća i ukrućenost spoja (spoj izveden po DIN 48 075). Strujne AlAl stezaljke izrađujemo livenjem pod pritiskom i njihovi unutrašnji žlebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava siguran elektro-kontakt (žlebovi svojom adekvatnom izradom omogućavaju razbijanje aluminijum oksida sa površine provodnika i tako umanjuju prelazni otpor između stezaljke i provodnika). Telo stezaljke je izrađeno od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava laku i brzu montažu i dugu i sigurnu eksploataciju sa veoma malim gubicima na mreži zbog veoma malog prelaznog otpora. Vijci i navrtke su površinski zaštićene galvanskim cinkovanjem. Unutrašnji žlebovi su zaštićeni elektro kontaktnom mašću.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

STRUJNA AlAl STEZALJKA


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs