Unimax KA AlCu stezaljka


Tip: KAAlCu
Standard: DIN 48 072

UNIMAX AlAl STEZALJKA

Koriste se za spajanje dva paralelna neizolovana Al ili Cu provodnika istih ili različitih preseka. Provodnici mogu biti od legure aluminijuma Al ili Cu, Al čelična užad za nadzemne vodove ili krajevi SKS-a sa kojih je prethodno uklonjena izolacija. Svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju izradu spoja prema DIN 48 072. Izrađene su ektrudiranjem i unutrašnji žlebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava kvalitetan elektro kontakt (žlebovi svojom adekvatnom izradom omogućavaju razbijanje aluminijum oksida sa površine provodnika, i tako da se umanjuje prelazni otpor između stezaljke i provodnika). Telo stezaljke je izrađeno od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, uz pomoć samo jednog ključa, bez delova koji mogu da otpadnu.

UNIMAX AlAl STEZALJKA

NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs