ZAVRŠNE CuCu STEZALJKE


Kat.br. serije 372140
Tip: MCuZ
Materijal: Ed Cu EN 13600
Standard: SRPS N.F4.106

ZAVRŠNE CuCu STEZALJKE

Završne CuCu stezaljke se koriste na krajevima bakarnih neizolovanih provodnika i to kako za završavanje vodova tako i za njihovo nastavljanje. Izrađuju se od legure bakra i omogućavaju maksimalno dozvoljeno opterećenje Cu užeta. Unutrašnji žlebovi stezaljke su nazubljeni tako da onemogućavaju proklizavanje užeta pod normalnim i maksimalnim dozvoljenim, planiranim opterećenjima. Krivo užlebljeni kanali povećavaju mehaničku zateznu čvrstoću i kontakt. Zavrtnji i navrtke su površinski zaštićeni galvanskim cinkovanjem i otporni su na koroziju, kao i sama stezaljka.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

ZAVRŠNE CuCu STEZALJKE


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs