Kontaktna stezaljka MKS


Kat. br. 372100
Tip: MKS
Standard: SRPS N.B4.934
                 SRPS N.B4.935
                 SRPS N.B4.936
                 EN 62561-1

Kontaktna stezaljka MKS

Konataktna stezaljka MSK se koristi  za međusobno povezivanje pocinkovane trake  za uzemljenje sa okruglim bakarnim provodnicima uzemljivača i međusobno povezivanje okruglih bakranih provodnika uzemljivača.
Sastoji se od dve ili tri pločice dimenzija 66x30mm i dva vijka M8x45mm. 


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs