MEPOS STEZALJKA


Kat.br.serije 374700
Tip: MS
Materijal: legura CuZn
Standard: SRPS N.F4.106

MEPOS STEZALJKA

Mepos stezaljke se koriste za izradu kvalitetnog kontakta između svih vrsti Al ili Cu provodnika i pljosnatih provodnika - bakarnih šina u priključnim ormanima. Kvalitet kontakta je obezbeđen nazubljenim priključnim površinama Mepos stezaljke. Stezaljke su površinski zaštićene galvanskim cinkovanjem i izrađene su postupkom kovanja. Veliku primenu nalaze i na razvodnim pločama u stubovima javne rasvete.

MEPOS STEZALJKA


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs