ZAVRŠNA AlAl STEZALJKA


Kat.br. serije 372040
Tip: MAlZ
Materijal: EN 1747
Standard: SRPS N.F4.106

ZAVRŠNA AlAl STEZALJKA

Završne AlAl stezaljke se koriste na krajevima aluminijumskih neizolovanih provodnika i to kako za završavanje vodova tako i za njihovo nastavljanje. Izrađuju se od specifične legure aluminijuma i omogućavaju maksimalno dozvoljeno opterećenje Al čelične užadi za nadzemne vodove. Unutrašnji žlebovi stezaljke su nazubljeni tako da onemogućavaju proklizavanje užeta pod normalnim i maksimalnim dozvoljenim, planiranim opterećenjima. Krivo užlebljeni kanali povećavaju mehaničku zateznu čvrstoću i kontakt. Zavrtnji i navrtke su površinski zaštićeni galvanskim cinkovanjem i otporni su na koroziju, kao i sama stezaljka.
NAPOMENA: Uz napomenu Kupca, stezaljke se mogu isporučivati sa toplocinkovanim ili prohromskim (č.4580) vijačnim delovima.

ZAVRŠNA AlAl STEZALJKA


 

Jubilej

Kontakt

MAREL D.O.O.
VELIKO GOLOVODE b.b.
37000 KRUŠEVAC, SRBIJA
TEL: +381 (0)37 35-66 262,
(0)37 35-66 266

e-mail:
marel@marel.rs